dilluns, 23 de gener del 2012

Noves normes de reciclatge a la UE
El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous normes més estrictes de recollida i reciclatge d'aparells i equips elèctrics i electrònics com els frigorífics, ordinadors i televisors en el conjunt de la UE després d'arribar a un acord en segona lectura amb els Vint. L'objectiu és impedir danys a la salut humana i el medi ambient.


La nova directiva, que actualitza una anterior de 2003 sobre aquest tipus de residus, obligarà els Estats membres a recollir el 45% dels equips elèctrics i electrònics a l'altura de 2016 i el 65% el 2019 o, de forma alternativa, recollir el 85% dels residus generats en els seus territoris el 2019 davant del objectiu obligatori actual de recollir quatre quilos per persona cada any, és a dir uns dos milions de tones l'any.


En l'actualitat es generen uns 10 milions de tones i amb prou feines es recull i recicla de forma correcta un terç dels residus d'aquest tipus d'equips en el conjunt de la UE. Si els Estats membres recollissin el 85% d'aquests residus es podrien recollir uns 10 milions de tones, és a dir, uns 20 quilos per persona d'aquí a 2020. Brussel · les estima que els residus generats augmentaran el 2020 fins als 12 milions de tones l'any.
Informació extreta de: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/natura/1326992476.html

dissabte, 14 de gener del 2012

Caduca l'elaboració dels Plans d'Ordenació de cinc espais protegits


El dia 9 de desembre el Consell de Govern va aprovar la proposta d'acord de caducitat del procediment d'elaboració dels Plans d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la costa sud de Menorca, de s’Albufera de Fornells, del Toro, de la Península de Llevant i de la zona d'es Trenc-Salobrar de Campos. 


L'acord d'inici dels PORNs d'aquests cinc espais naturals, que es va aprovar fa més de quatre anys, implicava un termini de dos anys per redactar els plans. Aquest termini es va esgotar a 2009, per la qual cosa l'anterior equip de Govern va aprovar una pròrroga de dos anys, però aquest termini ara també s'ha esgotat sense que s'hagi aprovat cap PORN. 


De totes maneres, tots els espais esmentats ja disposen a l'actualitat d'altres figures que garanteixen la protecció i impossibiliten el seu desenvolupament urbanístic (Lloc d'Interès Comú - LIC, Zona d'Especial Protecció per a Aus - ZEPA, Àrea Natural d'Especial Interès-ANEI). 


Font: Servei de Comunicació de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 


diumenge, 8 de gener del 2012

SANTA EULÀRIA APOSTA PEL RETORN DE LA POSIDÒNIA A LES PLATGES I PREPARA UN PLA PER MINIMITZAR L'EROSIÓ DEL SEU COSTA

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu està ultimant l'elaboració del seu primer Pla Integral de Neteja Sostenible de Platges i Gestió del Litoral, un document que marcarà les línies mestres que s'han de seguir per millorar la qualitat ambiental de la costa del municipi, garantint el seu futur com bé natural i aprofundint la seva qualitat com a recurs turístic.


El Pla també inclourà una unificació i concreció de criteris sobre la prestació o instal · lació de determinats serveis (dutxes, pantalans, escales, plataformes de formigó, etc) a les platges de manera que es pugui determinar si aquests poden mantenir-se i en quina forma ho tenen de fer, eliminant allò que sigui innecessari i regulant allò que cal per cobrir les necessitats dels visitants, però reduint al mínim l'impacte ambiental i paisatgístic.